Kayış Bakımı S.S.S.


PROBLEMLER NEDENİ ÇÖZÜMÜ

1) Kayış kasnak içinde dönüyorsa

 • 1- Kasnak eksenleri hizasız.
 • 2- Kasnak kanal açısı yanlış veya kanallar aşınmış.
 • 3- Kayışta aşırı salgı var.
 • 4- Kayışta gerginlik değeri düşük.
 • 5- Kayışta aşınma var.
 • 6- Kasnak kanallarına yabancı maddeler girmiş.

çözüm

 • 1- Ayarlayınız.
 • 2- Kasnakları değiştiriniz.
 • 3- Gevşek tarafta bir gergi kasnağı kullanınız.
 • 4- Gerginliği ayarlayınız.
 • 5- Kayışı değiştiriniz.
 • 6- Kayış kasnak sistemini daha iyi koruma altına alınız.

2) Kayış sık sık aşınıyorsa

 • 1- Kasnak kanal açısı yanlış.
 • 2- Kasnak aşınmış.
 • 3- Kasnak ekseni hizasız.
 • 4- Küçük kasnağın çapı olması gerekenden küçük.
 • 5- Kasnak kanallarına yabancı maddeler bulaşmış.

çözüm

 • 1- Kasnağı değiştiriniz.
 • 2- Kasnağı değiştiriniz.
 • 3- Ayarlayınız.
 • 4- Yeniden kasnak seçimi yapınız.
 • 5- Kanalları temizleyiniz.

3) Aşırı gürültü var

 • 1- Kasnak eksenleri hizasız.
 • 2- Kayış gerginlik değeri düşük.
 • 3- Aşırı yükleme var.
 • 4- Kasnaklar balanssız.

çözüm

 • 1- Ayarlayınız.
 • 2- Ayarlayınız.
 • 3- Sistemi kontrol edip yeni kayış kasnak seçimi yapınız.
 • 4- Mümkünse kasnak balansı yapınız veya değiştiriniz.

4)Kayışta şişme - yumuşama var

 • Kayışa yağ veya kimyasal maddeler bulaşmış. 1- Sistem korunaklı olmalıdır. Yeni kayış takmadan önce kasnak

çözüm

 • Kanallarını benzin veya alkolle temizleyin.

5) Kayışta aşırı uzama var

 • 1- Kasnak kanallarında aşınma var.
 • 2- Eski ve yeni kayış aynı sette kullanılmış.
 • 3- Ayni sette farklı marka kayışlar kullanılıyor.

çözüm

 • 1- Kasnakları tamir edin veya değiştirin.
 • 2- Yeni bir set kayış takınız.
 • 3- Aynı sette tek marka kayış kullanınız.

6) Kayış takıldıktan sonra kopuyor

 • 1- Kayış aşırı geriliyor.
 • 2- Sisteme yabancı madde girişi var.
 • 3- Kayış sayısı yetersiz veya kanal açısı yanlış.
 • 4- Kasnaklarda frenleme / ani duruş var.

çözüm

 • 1- Kasnakların merkezler arası mesafesini kontrol edin.
 • 2- Etkin koruma sağlayın.
 • 3- Tasarımı, kayış sayısını ve kayış kesidini kontrol edin.
 • 4- Sistemi kontrol ederek nedenini tespit ediniz.

7) Kayış yüzeyinden kesikler/yarıklar oluşuyor

 • 1- Dış yüzey gergi kasnağı kullanılıyor.
 • 2- Kasnak çapı çok küçük.
 • 3- Ortam sıcaklığı çok yüksek. (60 C'nin üzerinde)
 • 4- Ortam sıcaklığı çok düşük. (-18 C'nin altında)
 • 5- Kayışta aşırı kayma var.

Çözüm

 • 1- Gevşek tarafta iç yüzey gergi kasnağı kullanınız.
 • 2- Kasnak çaplarını kontrol ediniz.
 • 3- Iyi bir havalandırma ve soğutma saglayınız.
 • 4- Kayışın çalıştığı ortamı ısıtın.
 • 5- Sistem dizaynını kontrol edin gerekirse yeniden kayış -  kasnak seçimi yapın, kayış sayısını kontrol edin, kayış gerginliğini kontrol ediniz.

8) Kayışta aşırı vibrasyon var

 • 1- Kayışa yağ vb. kimyasal maddeler bulaşmış.
 • 2- Yanlış kayış seçimi yapılmış.
 • 3- Kasnakların merkezler arası mesafesi olması gerekenden  fazla.
 • 4- Darbeli yük var.
 • 5- Kayış gerginliği çok düşük.
 • 6- Kasnaklar balanssız.

çözüm

 • 1- Sistemdeki korumayı artırın.
 • 2- Tasarımı kontrol edin ve kayış seçimini yeniden yapınız.
 • 3- Merkezler arası mesafeyi azaltın, gevşek tarafta iç yüzey  gergi kasnağı kullanın.
 • 4- Birleşik kayış kullanın, gevşek tarafta iç yüzey gergi kasnağı
 • kullanın.
 • 5- Gerginliği ayarlayınız.
 • 6- Balans ayarı yapınız.

9) Kayışta gerginlik ayarı yapılamıyor

 • 1- Tasarımdan uzama için toleranslar yetersiz.
 • 2- Yanlış tip veya yanlış kesit kayış seçimi nedeniyle kayışta  asırı uzama var.
 • 3- Kayış boyu yanlış.
 • 4- Aynı sette farklı marka kayış kullanımı var.

çözüm

 • 1- Uygun toleransları sağlayınız.
 • 2- Tasarım hesabını yeniden yapınız ve uygun kayış seçiniz.
 • 3- Daha kısa kayış kullanınız.
 • 4- Aynı sette tek marka kayış kullanınız.