Triger Dişliler

TRİGER DİŞLİLER

Step motor, servo motor gibi sistemlerde, - Hassas zaman ayarı gerektiren millerde güç iletirken, otomobillerde sübabları çeviren krank milinde, - Zincir ve dişlideki gibi boşluğun olmasının istenmediği durumlarda, - Motorla hız kontrol yapılan yerlerde millerin hassas bir biçimde aynı hızda dönmesi gerektiğinde, - Dönme hareketi birden durduğunda kaydırma olamaması istendiğinde, - Konveyör sistemlerinde ürünlerin taşınması gereken bant sistemlerinde, - Paslanmanın istenmediği, tıp alanında veya gıda alanında kullanılan makinelerde, - Yüksek devirlerde (5-10m/s) çevrim oranında kayma istenmediği durumlarda kullanılmaktadır.