KAPLİN

İki mil arasında ki güç aktarımını ve bu iki milin arasında oluşabilecek ani vuruntuları  önlemek için kullanılır. Belli bir tork gücüne göre imal edilmeleri hem güç aktarımını en iyi şekilde diğer tarafa iletmek, hemde oluşabilecek sıkışmalarda sistemin daha fazla zarar görmesini engeller. Kaplinler çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, kompozit, döküm, plastik vb. malzemelerden imal edilirler. Kaplinler komalı olarak ya da konik sıkmalı olarak mile bağlantıları yapılır. Sıkma torkuna göre civataların sayısı değişmektedir. Kaplin seçimleri sistemin durumuna göre yapılarak montaj edilirler. Kaplin lastikleri de önemlidir. Kaplinin kullanıldığı yerin durumuna ve torka göre lastiklerinini sertliği (Shore) seçilir. Üretici firmalar Kaplin lastiklerini renklendirerek değişik sertlik derecelerini ifade etmektedirler.

KAPLİNLERİN BELLİ BAŞLI GÖREVLERİ

  • Motor, mil, redüktör, pompadan aldığı dairesel hareketi diğer taraftaki mile aktarırlar.
  • Sistemdeki vibrasyonu, içinde bulundurduğu elastik malzeme (Kaplin lastiği) sayesinde sönümleyerek motora veya diğer makina parçaların iletilmesini engeller.
  • Kullanıldığı sistemde sigorta görevi görür.
  • Millerdeki kıymaları özelliklerine göre tolere eder.
  • Miller gelen periyodik ve şok yükleri engeller ve üzerine alarak sistemdeki gürültüyü en az indirir.
  • Kaplin, sistemin dur kalklarından dolayı meydana gelecek yüksek torkları tolere eder.